Po wielu latach przerwy we wzajemnych kontaktach spotkały się Panie z Klubu Matek Chrzestnych Statków Grupy PŻM i Panie z Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego.
Zaproszenie Koleżanek z Gdańska z wielką przyjemnością przyjęłyśmy i 2 października spotkałyśmy się w Gdańsku. Koleżanki z Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim, na pokładzie pierwszego zbudowanego przez polski przemysł stoczniowy statku pełnomorskiego „Sołdek”, zorganizowały wystawę pt. Matki i statki.

Należy wspomnieć, iż statek ten pływał u naszego armatora – PŻM P.P. Spotkanie było okazją do obejrzenia tej pięknej wystawy eksponującej m.in. historię chrztów statków, historię Klubu, zasłużone Matki Chrzestne, pamiątki z chrztów statków. Zaproszone zostałyśmy na krótki spacer po starej części miasta, podczas którego Przewodnicząca Klubu Janina Szymczak była naszym fascynującym przewodnikiem po historii Gdańska. Przeżyłyśmy też chwilę zadumy przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza” na wyspie Ołowiance. Spotkanie przy kawie i ciasteczkach sprzyjało wymianie wspomnień z uroczystości chrztów statków, wymianie doświadczeń organizacyjnych i promocyjnych Klubów oraz poznaniu się i rozmowie o planach współpracy naszych organizacji. Z wielką przyjemnością utrzymywały będziemy stały kontakt z Koleżankami z Trójmiasta.

Kilka zdjęć ze spotkania.