Drugie nasze noworoczne spotkanie 26 lutego przebiegało w bardzo sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze.

Dziękujemy, że zaszczycił nas swoją obecnością Dyrektor Naczelny PŻM Pan Paweł Szynkaruk i Prezes Żeglugi Polskiej S.A. Andrzej Cieśliński – Panowie wspierający aktywność naszego Klubu.

Ala Węgrzyn poinformowała Panie o rozwijającej się inicjatywie polegającej na spotkaniach z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych (najmłodsze klasy), zachęcając do projektu wszystkie Matki Chrzestne. Odbyło się już pięć takich spotkań, podczas których Panie w obecności Kapitanów i St. Mechaników czytały dzieciom bajki o tematyce morskiej. Szczerą, dziecięcą ciekawość budziła w szczególności obecność Kapitanów i St. Mechaników, której towarzyszyła duża liczba pytań dzieci, np. jaki jest największy statek na świecie, lub czy Pan widział latającą rybę. Inicjatywa spotkała się z dużą aprobatą dzieci, które słuchały z zaciekawieniem bajek, opowieści morskich, w nagrodę otrzymując morskie kolorowanki. Projekt zyskał też aprobatę Dyrektora Naczelnego PŻM, który wspiera rozwój tej aktywności Klubu.

Z pisemną prośbą o spotkania z dziećmi zwróciły się już następne placówki - SP nr 42 i Przedszkole Publiczne nr 58. Zainteresowanie projektem pozwala sądzić, że inicjatywa Klubu zyskiwała będzie coraz większą sympatię dzieci i nauczycieli.

Kluczowe cele przedsięwzięcia to: - przybliżanie dzieciom tematów morskich i inspirowanie do zainteresowania morzem, statkami, pracą na morzu, - uświadamianie morskiego charakteru Szczecina, - zachęta do czytania, - promocja marki i informacja o polskim armatorze - Polskiej Żegludze Morskiej.

Niespodziewany, tak duży odzew na nową inicjatywę Klubu stanowił inspirację do przygotowania logicznej sekwencyjnie prezentacji multimedialnej dla dzieci o: budowie statku, wodowaniu, chrzcie statku, pracy na morzu, życiu na statku – praca, czas wolny, kulinarne wariacje, zwiedzanie przez marynarzy całego świata ……, która została zaprezentowana na spotkaniu. Nośniki z prezentacją (wraz z komentarzami do zdjęć i krótkich filmów) zostaną przesłane do wszystkich Matek Chrzestnych statków grupy PŻM w całej Polsce z prośbą o rozwijanie tego projektu w Ich miejscach zamieszkania. W materiale zaprezentowano także Akademię Morską w Szczecinie jako kuźnię kadry marynarskiej. Zapraszamy wszystkie Panie do wzięcia udziału w naszym projekcie.