Już tradycyjnie Klub Matek Chrzestnych Statków Grupy PŻM aktywnie uczestniczy w uroczystościach z okazji Dni Morza w Szczecinie. 10 czerwca Matki Chrzestne statków gościły w siedzibie PŻM podczas uroczystej Akademii z okazji Święta Morza. W trakcie spotkania wygłoszono wiele życzeń pod adresem Marynarzy oraz wszystkich pracowników branży morskiej, w szczególności pracowników Grupy PŻM. Przewodnicząca Klubu w imieniu naszej organizacji także złożyła życzenia wszystkim pracownikom Morza, w szczególności załogom naszych statków. Jak co roku Matki Chrzestne złożyły także hołd i kwiaty przy pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.