W dniach 26 i 27 września 2014 roku w siedzibie PŻM odbył się Walny Zjazd Klubu, podczas którego minutą ciszy Matki Chrzestne uczciły pamięć tych Pań, które odeszły od nas w ostatnich czterech latach, przyjęte zostało sprawozdanie dotychczasowego Zarządu Klubu i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.