W spotkaniu udział wzięły:
Joanna Wolska
Wioletta Szczepańska
W spotkaniu udział wzięli:
Kpt. Jan Siekierzycki
Wanda Placha
Żaneta Przybyłowska
W spotkaniach udział wzięli:
Kpt. Mirosław Folta
Kpt. Żukowski
Alicja Węgrzyn
Elżbieta Marszałek
Joanna Wolska
Eunika Usyk-Grzymowicz
Miłosława Błaszyk-Zjawińska
Izabela Kafar

Już tradycją stało się uczestniczenie Matek Chrzestnych w Finale konkursu "Młodzież na Morzu" organizowanym przez Ligę Morską i Rzeczną przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.
Konkurs "Młodzież na Morzu" w sposób wszechstronny zachęca do rozszerzania wiedzy oraz zainteresowania tematyką morską dzieci i młodzież z obszaru całego kraju. W konkursie nagradzana jest nie tylko wiedza, ale również działalność najlepszych Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej oraz zdolności plastyczne.

W spotkaniu udział wzięli:
1. Kpt. Marek Kwiatkowski
2. Iwona Pieróg
3. Mirella Iwaniura
W spotkaniu wzięli udział:
1. Kpt. Dariusz Szwaja
2. Małgorzata Nowosławska
3. Dorota Sołtysiak

2016r. Spotkania prowadziła P. Janina Gąsiorowska Matka Chrzestna m/s Ziemia Zamojska z dziećmi Koła "Wilczków Morskich", którego Opiekunką jest Pani Anna Ciszak-Stabińska. Dominującymi tematami spotkania stały się:
piraci morscy i muszle morskie.

Jednym z celów działalności Matek Chrzestnych mieszkających w różnych regionach Polski jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o morzu, statkach, pracy marynarzy i armatorze. Jedną z aktywniejszych Matek Chrzestnych w tym wymiarze działalności jest Janina Gąsiorowska, która nawiązała kontakt ze szkołami Ziemi Zamojskiej. Na zdjęciach niżej spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Marii i Jana Pocześnych w Wywłoczce gm. Zwierzyniec w 2009 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Kpt. Marek Wilczyński
2. Agnieszka Ćwiklińska
3. Małgorzata Nowosławska