W spotkaniu udział wzięli:
1. Kpt. Krzysztof Wierzchoń
2. Karina Grabijas
3. Wanda Placha