W spotkaniu uczestniczyli:
1. Kpt. Mirosław Folta
2. Barbara Matlengiewicz
3. Miłosława Błaszyk-Zjawińska
4. Alicja Węgrzyn