W spotkaniu uczestniczyli:
1. Kpt. Marek Wilczyński
2. Agnieszka Ćwiklińska
3. Małgorzata Nowosławska