W spotkaniu uczestniczyli:
1. Kpt. Krzysztof Wierzchoń
2. Iwon Pieróg
3. Alicja Węgrzyn