W spotkaniu wzięli udział:
1. Kpt. Dariusz Szwaja
2. Małgorzata Nowosławska
3. Dorota Sołtysiak