W spotkaniu udział wzięli:
1. Kpt. Marek Kwiatkowski
2. Iwona Pieróg
3. Mirella Iwaniura