W spotkaniach udział wzięli:
Kpt. Mirosław Folta
Kpt. Żukowski
Alicja Węgrzyn
Elżbieta Marszałek
Joanna Wolska
Eunika Usyk-Grzymowicz
Miłosława Błaszyk-Zjawińska
Izabela Kafar