W spotkaniu udział wzięli:
Kpt. Jan Siekierzycki
Wanda Placha
Żaneta Przybyłowska