W spotkaniach udział wzięli:
Kpt. Mirosław Folta
Mirella Iwaniura
Katarzyna Matelska
Alicja Węgrzyn