Już tradycją stało się uczestniczenie Matek Chrzestnych w Finale konkursu "Młodzież na Morzu" organizowanym przez Ligę Morską i Rzeczną przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.
Konkurs "Młodzież na Morzu" w sposób wszechstronny zachęca do rozszerzania wiedzy oraz zainteresowania tematyką morską dzieci i młodzież z obszaru całego kraju. W konkursie nagradzana jest nie tylko wiedza, ale również działalność najlepszych Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej oraz zdolności plastyczne.
Nagrodzone prace plastyczne o tematyce "Krajobrazy mórz, rzek i jezior" trafią na pokłady statków PŻM, aby mogły cieszyć oko załóg oraz gości.
Również Klub Matek Chrzestnych przyznał nagrody książkowe za wyróżnione przez nas prace.