W spotkaniu udział wzięły:
Joanna Wolska
Wioletta Szczepańska