Jednym z celów działalności Matek Chrzestnych mieszkających w różnych regionach Polski jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o morzu, statkach, pracy marynarzy i armatorze. Jedną z aktywniejszych Matek Chrzestnych w tym wymiarze działalności jest Janina Gąsiorowska, która nawiązała kontakt ze szkołami Ziemi Zamojskiej. Na zdjęciach niżej spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Marii i Jana Pocześnych w Wywłoczce gm. Zwierzyniec w 2009 roku.