Finał konkursu plastycznego o tematyce morskiej.

Wybrane prace plastyczne przekazane zostaną na statki grupy PŻM.
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Kpt. Mirosław Folta
2. Miłosława Błaszyk-Zjawińska
3. Joanna Wolska

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Kpt. Krzysztof Wierzchoń
2. Iwon Pieróg
3. Alicja Węgrzyn

Udział w spotkaniu wzięli:
1. Agnieszka Ćwiklińska
2. Miłosława Błaszyk Zjawińska
3. Kpt. Wiesław Cholewa

Spotkanie zorganizowane przez Aleksandrę Czapską w Przedszkolu im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie z okazji Dnia Dziadka (22 stycznia 2016r.) z udziałem St. Mechanika Henryka Łużaka

Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 74 , 1 klasa integracyjna - 5 stycznia 2016 roku. Udział w spotkaniu wzięły:
- Agnieszka Giżewska
- Miłosława Błaszyk-Zjawińska

Spotkania z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 56 w dniach 26-28 października 2015 roku.
Udział w spotkaniach wzięli:
- Alicja Węgrzyn
- Miłosława Błaszyk-Zjawińska
- Joanna Wolska
- Żaneta Przybyłowska
- Karina Grabijas
- Kpt. Wiesław Cholewa
- Kpt. Dariusz Nowicki
- Kpt. Jan Siekierzycki

Piękna rozmowa z Janiną Gąsiorowską w Zamościu - Matką Chrzestną m/s Ziemia Zamojska

Utrzymywanie stałych kontaktów z załogami statków, instytucjami patronackimi, organizacjami zajmującymi się problematyką morską.
Propagowanie kultury morskiej i wiedzy o gospodarce morskiej Polski wśród społeczeństwa.

Popularyzacja osiągnięć Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. i jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem załóg pływających. Wypracowywanie różnorodnych form i metod działalności patronackiej oraz ich rekomendowanie Polskiej Żegludze Morskiej P.P.
Nawiązywanie kontaktów patronackich.
Utrzymywanie przez Klub i Matki Chrzestne stałych kontaktów z Polską Żeglugą Morską P.P. celem uzyskania bieżących informacji o jej działalności.


Każda Matka Chrzestna statku:

  • Inspiruje działalność patronacką we własnym środowisku na rzecz podopiecznego statku.
  • Współpracuje z lokalnymi władzami, szkołami, organizacjami zajmującymi się problematyką morską w zakresie szerzenia wiedzy i kultury morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy PŻM oraz w zakresie popularyzacji informacji o pracy załóg podopiecznego statku.
  • Realizuje zadania i cele Klubu Matek Chrzestnych szczególnie w miejscu swojego zamieszkania.
  • Utrzymuje stały kontakt z załogą podopiecznego statku.

Konkurs jest projektem realizowanym każdego roku przez Szkolne Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce. Pani Elżbieta Marszałek Matka Chrzestna m/s Powstaniec Listopadowy i wiceprezes LMiRz podjęła się organizacji konkursu, włączając do prac instytucje i przedsiębiorstwa gospodarki morskiej. W 2015 roku będzie to już XXX edycja tego konkursu. Od kilku lat konkursowi patronuje Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.