Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka Janina Gąsiorowska Matka Chrzestna m/s Ziemia Zamojska od 1984 roku prowadzi bardzo piękną i bogatą w informacje, zdjęcia i inne ilustracje Kronikę. Chronografia zawiera informacje o ogromnej aktywności Janiny Gąsiorowskiej w roli Matki Chrzestnej statku w propagowaniu wiedzy o morzu, statkach, marynarzach, PŻM, Klubu w Zamościu i regionie. Ukazuje piękne relacje Pani Janiny z załogami statku m/s Ziemia Zamojska, zawiera pełne kalendarium spotkań Matek Chrzestnych, także w siedzibie PŻM i wiele wydarzeń z życia Klubu i Matek Chrzestnych statków. Jest to wyjątkowa forma świadectwa działalności Pani Janiny i naszej organizacji, w absolutnie unikatowym wydaniu. Prace nad Kroniką są nadal kontynuowane. Posiadaniem tych unikatowych ksiąg zainteresowane jest Muzeum Zamojskie i Ratusz. Poczynimy starania mające na celu skopiowanie tego dzieła dla PŻM PP. W najbliższym czasie zamieścimy zdjęcia tych pięknych zbiorów Pani Janiny.

Na zdjęciu czapka kapitańska, którą otrzymała Janina Gąsiorowska i kronika przekazana na statek Ziemia Zamojska - marynarze prowadzili dwie takie księgi.

Teresa Malisa Matka Chrzestna m/s "Polesie" odwiedziła w Pogorzelicy dzieci i młodzież z polskich rodzin z Pińska na Białorusi. Młodzież przebywała tam na obozie integracyjno-wypoczynkowym współorganizowanym przez Kancelarię Senatu RP.

Kilkakrotnie Matki Chrzestne uczestniczyły w uroczystościach otwarcia wystaw „Amatorskiej twórczości ludzi morza”.

Tradycją Klubu jest oddawanie hołdu przy pamiątkowych obeliskach poświęconych "Ludziom Morza". Corocznie Matki Chrzestne składają wieńce przy pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.