I Walny Zjazd Matek Chrzestnych odbył się 14-15 maja 1976 roku w Szczecinie. Dyrektor Naczelny PŻM pan Ryszard Karger obecny na Walnym Zjeździe uroczyście poinformował o powołaniu Klubu skupiającego wszystkie Matki Chrzestne statków PŻM, pod nazwą „Klub Matek Chrzestnych”.

Podczas zjazdu została wybrana I Rada Klubu w skład której weszły:

 • Janina Bukowska – Prokop – Przewodnicząca (m/s Transportowiec)
 • Irena Kruczek (m/s Bieszczady)
 • Karolina Paluch (m/s Politechnika Szczecińska)
 • Kinga Borowiec (m/s Kopalnia Sosnowiec)
 • Zofia Dąbrowska – Lademan (m/s Batalion Czwartaków)
 • Wanda Paszkiewicz – Gajewska (m/s Siekierki)
 • Helena Sołdek (m/s Sodek).Zgodnie ze statutem Klubu Walne Zjazdy odbywały się co 4 lata, na których dokonywano wyboru nowych władz Klubu.
Zaszczytne stanowiska przewodniczących Klubu sprawowały:

1984 -1988 – Zofia Dąbrowska – Lademan ( m/s Batalion Czwartaków, m/s Czwartacy AL.)
1988 – 1996 – Leokadia Kajca ( m/s Kutno II)
1996 – 2002 – Krystyna Tomczyk – Mrzygłód ( m/s Kaliope)
2002 – 2014 – Elżbieta Marszałek  (m/s Powstaniec Listopadowy).

Ostatni Zjazd odbył się 26-27 września 2014 roku, podczas którego zostały wybrane nowe władze Klubu:

 • Alicja Węgrzyn – Grześkowiak – Przewodnicząca (m/s Kaszuby)
 • Teresa Malisa – V-ce Przewodnicząca (m/s Polesie)
 • Wanda Placha – V-ce Przewodnicząca ( m/s Nogat)
 • Alicja Gajewska – V-ce Przewodnicząca (m/s Kociewie)
 • Joanna Wolska – Sekretarz Klubu (m/s Prosna)
 • Honorową Przewodniczącą Klubu została Elżbieta Marszałek (m/s Powstaniec Listopadowy)I Zjazd Klubu Matek Chrzestnych statków PŻMII Zjazd Klubu Matek Chrzestnych statków PŻM